Hudterapeututbildning

I Sverige finns idag sju utbildningar som är granskade och godkände av SHR

SHR ställer höga krav på utbildning och att ha utbildat sig på en SHR-godkänd utbildning gör att chanserna till arbete är stor. Vad innebär det att en utbildning är SHR godkänd? En hudterapuetutbildning som är godkänd av SHR uppfyller samtliga av SHR:s krav på utbildningsstandard och utbildningstid. SHR utför årligen kvalitetsgranskningar på dessa utbildningar. På så sätt kontrollerar SHR att utbildningens standard hålls hög.

Utbildning godkänd av SHR ska bestå av minst 2000 timmar planerad undervisning varav minst 1500 timmar ska ske fysiskt hos utbildningsanordnaren. Utbildningen får inte ske på distans. I utbildningen ska alla i yrket förekommande behandlingar och ämnen ingå.

Undervisning ska innehålla följande moment:

Teoretiska ämnen Praktiska ämnen

Anatomi/fysiologi

Ansiktsbehandling

Dermatologi

Make up

Företagsekonomi

Frans och brynfärgning

Kemi

Brynformning

Produktkännedom

Vaxning

Ingrediensteknologi

Manikyr

Färg och formlära

Pedikyr

Fysik

Nålepilation

Apparaturlära

Kroppsmassage

Hygien

Kroppsbehandlingar

Mikrobiologi

Apparaturbehandlingar ansikte

Näringsfysiologi

Apparaturbehandlingar kropp

Försäljningsteknik

Ergonomi

Kundpsykologi

Hygien

Etik

Analys vid varje behandling

Fördjupningsarbete

Kundkort vid varje behandling

HLR, första hjälpen

Kundbemötande

Vidare finns en rad andra krav på utbildning såsom krav på lokalers utformning, krav på utrustning, krav på kompetens hos de undervisande m.m.

Poängplan för utbildning godkänd av SHR

Följande poängplan ska ses som riktmärke för utbildning av hudterapeuter godkänd av SHR. Variationer kan förekomma på de olika hudterapeututbildningarna. En poäng motsvarar 1 timma.

Kurs SHR-poäng

Anatomi/Fysiologi

120

Näringslära

40

Mikrobiologi/Hygien

40

Dermatologi

40

Kemi/Fysik

40

Företagsekonomi/Entreprenörskap

80

Försäljningsteknik/kundpsykologi/Etik

60

HLR/Första Hjälpen

20

Kundpraktik

600

Fördjupningsarbete

40

Makeup

40

Kroppsmassage, kroppsbehandlingar

80

Nålepilation

80

Apparatur/Elektroterapi

80

Hudvårdsbehandlingar

640

Totalt

2000

 

För utbildningar utomlands se:

CIDESCO-godkända skolor över hela världen.

Rättigheter: 
Öppet material