Ansök om ditt medlemskap

OBSERVERA! Har du tidigare varit medlem i SHR behöver du inte ansöka på nytt. Kontakta kansliet kansli@shr.nu så hjälper vi dig att återuppta ditt medlemskap.

Genom denna ansökan lämnas samtycke till att kontaktuppgifter publiceras i medlemsmatrikeln på SHR:s interna hemsida, salongsuppgifter publiceras på SHR:s hemsida samt lämnas ut till externa mottagare såsom t. ex. leverantörer av hudvårdsprodukter och utrustning, i marknadsföringssyfte.
Rättigheter: 
Öppet material
Uppgifter om den sökande
ÅÅMMDD-XXXX
Medlemskategori
Om du är anställd i ditt eget bolag (AB, HB, KB, EF) så ska du välja kategori Egen företagare.
Om egen företagare, ange organisationsnummer.
För dig som är anställd eller egenföretagare med företagsförsäkring i annat bolag. Behandlingsskadeförsäkring är obligatorisk för egenföretagare.
För dig som egenföretagare. Behandlingsskadeförsäkring är obligatorisk för egenföretagare.
Ifylld hälsodeklaration krävs.
Salong
I salongssökfunktionen blir namnet på din salong klickbart.
Utbildning
Har du gått en SHR-godkänd utbildning räcker det om du laddar upp ett intyg från utbildningen.
Övrigt