Du är här

Öppet material

Material som är tillgängligt för alla, även de som inte är inloggade på sidan.

Vår vision

SHR har arbetat fram en vision för förbundet. Denna vision skall lyfta fram och spegla hudterapeuternas status som yrke och vara vägledande i SHR:s kommunikation om detta till allmänhet och myndigheter.
 
SHR är en intresseförening för hudterapeuter. Enligt våra stadgar är föreningens syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningen ska verka för att utveckla och höja medlemmarnas kompetens och yrkesskicklighet bland annat genom samarbete med utbildningsanordnare för hudterapeuter och verka för vidareutbildning för medlemmarna.
 

Spa-/salongsmedlemskap

Spa-/salongsmedlemskap kan sökas av fysisk eller juridisk person som inte själv är hudterapeut men som har anställd personal som är personlig, aktiv, medlem i SHR och där hudterapeutverksamheten utförs av denna anställda personal. Spa- och salongsmedlem har ej rätt att närvara vid årsmöte och är ej valbar styrelseledamot.

Årsavgiften är 1950 kr (2016) samt 850 kr per anställd hudterapeut som är personlig medlem.

Läs mer här.

 

Salong/Spa medlem

Salong/SPA-medlemskapet är till för de som själva inte är hudterapeuter men som driver ett företag med anställda hudterapeuter. Det kan röra sig om spa, parfymeri, apotek etc.
Företaget kan genom detta medlemskap visa att man är ett seriöst företag med Auktoriserade hudterapeuter. Det ger en kvalitetssäkring gentemot konsumenten. Man arbetar under SHR:s varunamn och får använda sig av SHR:s logga i marknadsföring. Salongen får också tillgång till de tjänster som erbjuds medlemmarna; branschtidning, elektroniska nyhetsbrev, seminariedagar, mässor, regionträffar m.m.

Annonsering

”Hudterapeuten” som är SHR:s medlemstidning - utkommer med fem nummer per år.
 
”Hudterapeuten” är en av förbundets informationskanaler till medlemmarna och innehåller bl.a artiklar och reportage om behandlingsmetoder, produkter, instrument och apparatur och i övrigt bevakar utvecklingen i branschen. Varje nummer har ett tema kring ett intressant ämne.
 
Att annonsera i ”Hudterapeuten” gör att man når en riktad målgrupp.
Är du intresserad av att annonsera kontakta Staffan på SHR:s kansli för bokning av annonser.

Servicemedlemmar

Servicemedlemmar är företag som bedriver verksamhet relaterad med hudvård och på så vis ger service till medlemmarna. Företagen säljer t.ex produkter, apparater och utrustning till hudterapeuter. Som servicemedlem har man en rad förmåner såsom förmånliga priser på mässmontrar, annonser med mera.

Kontakta kansliet för mer information.

Sidor

Subscribe to RSS - Öppet material