Material som är tillgängligt för alla, även de som inte är inloggade på sidan.

Socialstyrelsens förslag om skönhetsbehandlingar

 

Socialstyrelsens förslag om rättslig reglering av skönhetsbranschen

Vår vision

Vår vision

SHR har arbetat fram en vision för förbundet. Denna vision skall lyfta fram och spegla hudterapeuternas status som yrke och vara vägledande i SHR:s kommunikation om detta till allmänhet och myndigheter.

SHR är en intresseförening för hudterapeuter. Enligt våra stadgar är föreningens syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningen ska verka för att utveckla och höja medlemmarnas kompetens och yrkesskicklighet bland annat genom samarbete med utbildningsanordnare för hudterapeuter och verka för vidareutbildning för medlemmarna.

Salong-/Spamedlemskap

Salong-/Spamedlemskap

Salong/Spa-medlemskap kan sökas av fysisk eller juridisk person som inte själv är hudterapeut men som har anställd personal som är personlig, aktiv, medlem i SHR och där hudterapeutverksamheten utförs av denna anställda personal. Salong/Spa-medlem har ej rätt att närvara vid årsmöte och är ej valbar styrelseledamot.

Årsavgiften är 1950 kr (2018) samt 850 kr per anställd hudterapeut som är personlig medlem.

Läs mer här.

Salong/Spa medlem

Salong/SPA-medlemskap

Salong/Spa-medlemskapet är till för de som själva inte är hudterapeuter men som driver ett företag med anställda hudterapeuter. Det kan röra sig om spa, parfymeri, apotek etc.

Hud & Kosmetikmässan

Den givna mötesplatsen för oss inom skönhetsbranschen

Hud & Kosmetik har en egen hemsida:

hudochkosmetikmassan.se >>>

Annonsering

Annonsering

”Hudterapeuten” som är SHR:s medlemstidning - utkommer med fem nummer per år.

”Hudterapeuten” är en av förbundets informationskanaler till medlemmarna och innehåller bl.a artiklar och reportage om behandlingsmetoder, produkter, instrument och apparatur och i övrigt bevakar utvecklingen i branschen. Varje nummer har ett tema kring ett intressant ämne.

Styrelse

Styrelse

SHR:s styrelse består av nio ordinarie ledamöter. Alla utom ordförande är ansvarig för var sin region.

Annica Joensuu

Styrelsepost: Ordförande, kontaktperson för SHR, presskontakt
Kontakt: 070-220 14 58 ordforande@shr.nu
Meriter och erfarenheter:
Auktoriserad Hudterapeut 1984
CIDESCO-diplomerad 1998

Kansli

Kansli

På kansliet arbetar Staffan Thomée och Ann-Marie Johansson.

Telefontider: måndag till fredag kl. 9-16 lunchstängt 12-13

Tel: 08-30 94 40

E-post: kansli@shr.nu

Adress: SHR, Dalagatan 76, 113 24 Stockholm

Förmånsgivare

Förmånsgivare är företag som erbjuder rabatter på varor och tjänster till SHR:s medlemmar

Nedan är alla våra förmånsgivare presenterade.

Alpacha
Journalsystem med kassa och bokning på dator
Esplanaden 26, 2 tr
392 33 Kalmar
0480-42 02 45
info@alpacha.se
www.alpacha.se

Sidor