Material som är tillgängligt för alla, även de som inte är inloggade på sidan.

Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Som medlem har man en rad förmåner

Dina förmåner som medlem

• Du blir Auktoriserad hudterapeut

• Du får vår branschtidning som ges ut fem gånger per år

• Du får använda SHR:s logotyp, en känd kvalitetsstämpel

• Du är medlem i den internationella branschorganisationen CIDESCO

• SHR anordnar fackmässan Hud & Kosmetik varje år

• Seminariedagar hålls med jämna mellanrum

• Regionträffar med olika teman anordnas regelbundet på olika håll i landet

Medlemssalonger

Medlemssalonger

SHR har ca 1800 medlemmar varav ca 800 stycken driver egen salong. Medlemmarna är Auktoriserade vilket betyder att man uppfyller de krav SHR ställer och besitter hög kompetens och kvalitet i sitt arbete.

Sidor