Material som är tillgängligt för alla, även de som inte är inloggade på sidan.

Medlemssalonger

Medlemssalonger

SHR har ca 1800 medlemmar varav ca 800 stycken driver egen salong. Medlemmarna är Auktoriserade vilket betyder att man uppfyller de krav SHR ställer och besitter hög kompetens och kvalitet i sitt arbete.

Sidor