Varför Gesällbrev?
Gesällbrevet är hantverkarnas internationellt kända kompetensbevis. Det ger en tydlig status bland de yrkesutövande och samtidigt ger en tydlig signal till allmänheten och arbetsgivare om din skicklighet och framåtanda. SHR anordnar sedan 2009 Gesällprov i hudterapeutyrket på uppdrag av Sveriges Hantverksråd.

Nya provbestämmelser från januari 2017
SHR har tillsammans Hantverksrådet arbetat fram nya provbestämmelser för Gesällbrevet. Förslaget har också behandlats av utbildningsutskottet i SHR och har varit ute på remiss till våra medlemsskolor. Sveriges Hantverksråd fastställde de nya provbestämmelserna 8 december. Bakgrunden till förslaget om förändringar av provbestämmelser för Gesällbrev är att Sveriges Hantverksråd vill också stärka Gesäll- och Mästarbrevens betydelse och förtydliga de faktorer som ska styra kraven för Gesällbrevet. Utgångspunkten för Gesällbrev ska vara att detta kan tilldelas de som har en av branschen erkänd och fullständig utbildning och att man är anställningsbar alternativt har kompetens att driva egen verksamhet inom yrket. Gesällbrevet ska vara ett yrkeskompetensbevis som man erhåller när man uppnått full kompetens för att kunna arbeta i yrket.

Vem kan få Gesällbrev?
Provbestämmelser för gesällbrev är följande: Gesällprov kan avläggas efter minst 3500 timmars dokumenterad utbildning och erfarenhet i hudterapeutyrket eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.
Man behöver inte vara medlem i SHR för att ta Gesällbrev.

Hur går man tillväga?
Man ansöker om Gesällbrevsintyg hos SHR. Blankett rekvireras från kansliet på kansli@shr.nu. Till ansökan bifogas intyg/betyg som styrker att man har en fullständig hudterapeututbildning.
Om man inte har en utbildning som är erkänd eller fullständig så kan man validera sig för att erhålla gesällbrev i yrket. För mer information om validering kontakta oss på. shr@shr.nu

Kostnad för Gesällbrevsintyg vid fullständig hudterapeututbildning
Avgiften till SHR för Gesällbrevsintyget är 1000 kr om man inte är medlem i SHR och 500 kr om man är medlem (SHR är momsbefriad). Avgiften till Hantverksrådet är 700:- exkl. moms (875:- inkl. moms) och betalas i samband med att ansökan till Hantverksrådet skickas in.

Frågor?
Har du frågor kan du vända dig till SHR på shr@shr.nu

Rättigheter: 
Öppet material