SHR är aktiv deltagare i det europeiska standardiseringsarbetet i CEN som tillsammans med SIS arbetar med att ta fram riktlinjer för ”Beauty salon services”. Skönhetsbranschen växer starkt och gemensamma riktlinjer saknas. Målet är att uppnå konsumentsäkerhet och många aspekter såsom kompetens, hygien, miljö bland andra behandlas.
SHR har varit med från starten av detta arbete och har därmed både insyn och möjlighet att påverka. Åsikterna är ibland många och olika mellan länderna, och bitvis kan det också hetta till i diskussionerna. Det är ett stort och omfattande arbete att utarbeta en standard som ska täcka så många bitar. Det handlar om kompetens, kompetensutveckling, lokaler, hygien, information, säkerhet, service, dokumentation och sekretess för att nämna några.

Här kommer ett avsnitt hämtat från SIS hemsida:
”Det har hittills saknats nationella och internationella riktlinjer för tillhandahållandet och kvaliteten av de tjänster som genomförs av företag inom skönhetsbranschen. Därför har ett europeiskt standardiseringsarbete påbörjats för ”Beauty Salon Services”. För att Sverige ska kunna påverka omfattning och innehåll i den nya standarden har en ny svensk kommitté, Skönhetstjänster SIS/TK 561, bildats via SIS.

Arbetet i kommittén syftar till att ta fram en europeisk och svensk standard som kvalitetssäkrar tillhandahållandet av skönhetstjänster. Ambitionen är att standarden ska ställa krav på hygien, etik och yrkesutövning, underhåll av utrustning, kundservice och information, hantering och förvaring av kemikalier och andra farliga material etc. Standarden kommer att omfatta tjänster såsom hud- och ansiktsbehandling, sminkning, blekning, manikyr, pedikyr, massage, hårborttagning och hårstyling.

En färdig standard kan användas av t.ex. skönhetssalonger för att verifiera de tjänster som erbjuds och av konsumenter som vill vara säkra på att de går till en seriös aktör. För myndigheter är en standard ett bra verktyg för att se till att få en rimlig lägsta nivå.

Du har nu möjlighet att vara med och påverka standardiseringsarbetet för skönhetstjänster – ta ledningen, sätt standarden!

Som deltagare i kommittén ges du möjlighet att:
Påverka innehållet i den slutliga standarden
Få tillgång till aktuell information inom området både nationellt och internationellt så att du i ett tidigt skede kan anpassa din verksamhet
Få tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Delta vid internationella möten som representant för svenska intressen

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter företag i branschen, från myndigheter och konsumentorganisationer. Målet är att få en så bred uppslutning av intressenter som möjligt, så att standarden för skönhetstjänster är relevant och utvecklande ur bransch-, konsument- och myndighetsperspektiv.”

Har du frågor så hör gärna av dig till Ann-Charlotte Andersson Rosén på info@diatermikliniken.se

Rättigheter: 
Öppet material