Organisation

SHR:s verksamhet leds av en styrelse med nio ledamöter.

Styrelsen, som ansvarar för organisation och förvaltning, består av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, PR-ansvarig, sponsoransvarig samt tre stycken övriga styrelseledamöter. Styrelsen sammanträder regelbundet och årsmöte hålls varje år i mars.

Förbundet är uppdelat i åtta regioner: Skåne (D), Västra Götaland (E), Östra Götaland (F), Värmland-Västmanland-Närke (H), Uppland-Dalarna (I), Stockholm Norr (C), Stockholm Söder (B) och Norrland (J). Alla ledamöter utom ordförande ansvarar för var sin region.

Förbundet har en valberedning, en förtroendevald arbetsgrupp vars uppgift är att ta fram kandidater till styrelsen.

Inom SHR finns också arbetsgrupper.

Utbildningsutskottet, med fyra ledamöter har till uppgift att fördjupa sig i utbildnings- och fortbildningsfrågor . Man har två möten per år och driver frågor kring utbildning, examination, fortbildningar etc. För i styrelsen utförda uppdrag utbetalas arvoden övrigt arbete är ideellt.

Arbetsgrupp för permanent hårborttagning bestående av 4 ledamöter är en arbetsgrupp som arbetar med fortbildning i epilering och IPL/laser.

Etiskt råd
Ett Etiskt råd bestående av tre ledamöter har till uppgift att ansvara för handläggning av frågor rörande medlemmars skyldighet att följa av förbundet antagna etiska regler och är rådgivande i etiska frågor som rör yrkesutövningen.

Kansli
Kansliet sköter administration, ekonomi och medlemsservice.

Rättigheter: 
Öppet material