Material som är tillgängligt för alla, även de som inte är inloggade på sidan.

Validering

Validering

SHR har tagit fram en modell för validering av utländsk kompetens, informell och icke formell kompetens; Hudterapeutmodellen.

Hudterapeutmodellen används vid validering inom Hudterapeutyrket och är utarbetad efter Myndigheten för Yrkeshögskolans riktlinjer.

Denna modell används när den sökande inte har en utbildning som är godkänd av SHR och ska leda till gesällbrev i yrket.

Gesällbrev

Varför Gesällbrev?
Gesällbrevet är hantverkarnas internationellt kända kompetensbevis. Det ger en tydlig status bland de yrkesutövande och samtidigt ger en tydlig signal till allmänheten och arbetsgivare om din skicklighet och framåtanda. SHR anordnar sedan 2009 Gesällprov i hudterapeutyrket på uppdrag av Sveriges Hantverksråd.

Gesällbrev

Varför Gesällbrev?
Gesällbrevet är hantverkarnas internationellt kända kompetensbevis. Det ger en tydlig status bland de yrkesutövande och samtidigt ger en tydlig signal till allmänheten och arbetsgivare om din skicklighet och framåtanda. SHR anordnar sedan 2009 Gesällprov i hudterapeutyrket på uppdrag av Sveriges Hantverksråd.

Validering

Validering

SHR har tagit fram en modell för validering av utländsk kompetens, informell och icke formell kompetens; Hudterapeutmodellen.

Hudterapeutmodellen används vid validering inom Hudterapeutyrket och är utarbetad efter Myndigheten för Yrkeshögskolans riktlinjer.

Denna modell används när den sökande inte har en utbildning som är godkänd av SHR och ska leda till gesällbrev i yrket.

Valberedning

Valberedningen tar emot förslag från medlemmarna/regionerna på kandidater till styrelseposterna.

Jana Nordin, sammankallande

Josefin Nilvé

Birgitta Thorsell

Om cookies

INTEGRITETSPOLICY OCH GDPR

shr.nu hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs dataskyddsdirektiv GDPR (från och med 25 maj).
Läs mer här

På webbplatsen används cookies. Här kan du läsa mer om hur och varför vi använder cookies.

COOKIES

Cookies och lagringstekniker

Säker hudterapeut

Varför ska jag gå till en auktoriserad hudterapeut som är medlem i SHR?

Förutom att du vet att du går till en auktoriserad hudterapeut med gedigen utbildning så omfattas du dessutom av en behandlingsskadeförsäkring som träder i kraft om du skulle drabbas av en skada, under behandlingen eller till följd av behandlingen.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
 
SHR är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med SHR:s verksamhet och medlemshantering eller som annars behandlas när SHR:s verksamhet och medlemshantering förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.
 

Medlemmar med Certifikat IPL/Laser

Medlemmar med Certifikat IPL/Laser

Följande medlemmar innehar IPL/lasercertifikat >>>

Elizabeth Moberg  -  Faces Hudvårdscenter
Adress Salong: Storg. 1, 334 33 Anderstorp -  Tel. Salong:  0371-184 77

Sidor