SHR:s Utbildningsutskott

Utbildningsutskottet arbetar med alla frågor som rör utbildning av hudterapeuter fortbildningar.  Följande personer ingår i SHR:s Utbildningsutskott:

Alexandra Jastré
Pernilla Lundblad
Eva-Lotta Lindell
Annelie Söderbjer-Svensson

Gemensam e-postadress: utbildningsutskott@shr.nu

Rättigheter: 
Öppet material