Validering

SHR har tagit fram en modell för validering av utländsk kompetens, informell och icke formell kompetens; Hudterapeutmodellen.

Hudterapeutmodellen används vid validering inom Hudterapeutyrket och är utarbetad efter Myndigheten för Yrkeshögskolans riktlinjer.

Denna modell används när den sökande inte har en utbildning som är godkänd av SHR och ska leda till gesällbrev i yrket.

Genom praktiska och teoretiska prov görs en bedömning av yrkeskunskapen inom hudterapeutyrket samt en kartläggning av tidigare hudvårdsutbildning hos individen. Syftet med valideringen är att kunskaperna skall prövas och kartläggas, för att visa om den reella kompetensen motsvarar aktuella krav för svenskt gesällbrev. Validering utförs av yrkeskunniga utsedda av SHR.

För mer information om validering kontakta oss på shr@shr.nu

Rättigheter: 
Öppet material